திருவருள்

Written by Jiny on .

தமிழ் என்ற மொழியின் பெயர் பிடிக்கும். அந்த மொழியில் பேசுவதென்றால் இன்னும் பிடிக்கும். தமிழில் எழுதுவதென்றால் மிக மிகப் பிடிக்கும். 

தமிழில் உள்ள இலக்கியங்களில் திருமுறைகளெல்லாம் எழுதியிருக்கும் முறை என்னை மிகவும் கவர்ந்த விடயம். ஒரே குரல் ஒலி சார்ந்த எழுத்துக்களில் துவங்கி இறைவனைப் போற்றிப் பாடியிருக்கும் நாயன்மார்களின் திறைமையை யோசித்துப் பார்த்தாலே மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும். அது நிச்சயம் இறைவன் அவர்களுக்குக் கொடுத்த பெருங்கொடை எனத் தான் நான் அதைக் கருதுவேன்.

அதே போல் தான், தமிழராகப் பிறந்து தமிழ் மொழியைப் பேச, வாசிக்க எழுத, புரிந்துகொள்ளத் தெரிந்ததும் இறைவனின் கொடையே. காரணம் தமிழ் மொழி அவ்வளவு அழகு, அதன் இலக்கணமோ அவ்வளவு நுணுக்கமாக இருக்கிறது என்பது தான். அது மட்டும் அல்ல, தமிழ் மொழியில் உள்ள பழைமையான இலக்கணங்களில் பல பல விடயங்கள் உள்ளன. மொழி, கலாச்சாரம், விஞ்ஞானம், இயல், இசை, நாடகம், சமூகவியல், அரசியல் என்று இன்னும் எத்தனையோ விடயங்கள் பற்றி நமது முன்னோர்கள் நமக்கு எழுத்துவடிவில் கொடுத்துள்ளார்கள். இவற்றையெல்லாம் படிக்காமல் நாமெல்லாம் என்ன செய்கிறோமென்று எனக்குத் தெரியவில்லை..

Talentfulde Abi Sampa

Written by Jiny on .

På en herlig søndag, synes jeg, at jeg godt kan tillade mig ar dedikere en lille artikel til den smukke, talentfulde sanger Abi Sampa, der uden tvivl, har gjort os tamilere stolte.

Vi har alle sandsynligvis hørt om hende, set og hørt hendes covers på Youtube, og de der bor i England, har haft glæden af at være publikam til hendes optræden. Abi Sampa - simpelt navn, men et talentfuldt indre.

Søren Kierkegaard..

Written by Jiny on .

5. maj, 2013 - 200-års dagen for den berømte, danske teolog og filosof Søren Kierkegaards fødselsdag. En yderst intelligent mand, som mange af os sandsynligvis har stiftet bekendtskab med i den tid, man gik på gymnasiet. Ligeledes stiftede jeg også bekendtskab med denne tænkers litteratur, engang, hvor jeg var 2.g's studerende på Herning Gymnasium.

Fødselsdag og lidt kreativitet :)

Written by Jiny on .

Dress3For efterhånden mange dage siden, ja 15 dage siden, havde jeg så fødselsdag. STOR fødselsdag, som min bror så sødt kaldte det -_- Men på trods af, at jeg nu er blevet et år ældre, så var det en herlig dag, og jeg blev i dén grad fejret på dansk manér, med kanel og det hele ;) I øvrigt var det også på denne dag, at vi hindu-tamilere fejrede nytår, så det var da en speciel dag for de fleste :)

Gulab Jamun - nemt, og på dansk ;)

Written by Jiny on .


gulab3Gulab Jamun.. MUMS! Det er bare den bedste desert, der overhovedet findes, hvis du spørger mig! :D

Jeg har længe gået og tænkt på, hvordan man kan lave gulab jamuns uden den mærkelige ingrediens, kaldet mawa, som jeg ikke har kunnet finde her i landet. For noget tid siden fandt jeg dog ud af, at man kan erstatte mawa med ganske almindelig mælkepulver, takket være skribenten bag veggiebelly.com. Hun er iøvrigt også vegetar, ligesom jeg, så det er dejligt, at man kan finde virkelig gode vegetar-opskrifter, som jeg liiiiige søger efter :)

Copyright  © 2011-2014 Jiny.DK - All Rights Reserved

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers