வானத்தின் வாசனை வாழ்க்கையின் வாசலில்

Written by Jiny on .

 நமது தமிழ் மொழியில் எத்தனையோ அழகான விடயங்கள் உள்ளன. தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தைப் பார்த்தாலே புரிந்துவிடும். படிக்கப் படிக்க பல நுணுக்கங்களை நாம் அறியலாம். அப்படி நான் படித்தறிந்த விடயங்களில் ஒன்று தான் எதுகை - மோனை ஆகியவற்றின் பொருள். எதுகை அல்லது மோனை வடிவத்தில் நாம் பல இலக்கியவடிவங்களைப் பார்த்திருப்போம். இவற்றை நாம் பாடல்கள், கவிதைகள் போன்ற படைப்புகளில் பார்க்கலாம்.

நட்பும் காதலும்

Written by Jiny on .

சிலருக்கு நட்பில் மட்டும் நம்பிக்கை இருக்கும். சிலருக்கு காதலில் மட்டும் நம்பிக்கை இருக்கும். வேறு சிலருக்கு இரண்டிலுமே நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனால் இதை விட சிலருக்கு இரண்டிலுமே நம்பிக்கை இருக்காது!.. 

More Articles...

Copyright  © 2011-2014 Jiny.DK - All Rights Reserved

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers